הלקוח:

SACK'S

השירות:

תפעול שוטף של האתר, מבחינת תכנים ושדרוג