הלקוח:

עיצוב ופיתוח לאפליקציות

השירות:

עיצוב ופיתוח אפליקציות חדשותיות במגוון נושאים