הלקוח:

פלניקה - בלוגים חדשותיים

השירות:

שידרוג ואופטימזציה של בלוגים חדשותים, עיצובית וטכנית. לווי ומעקב שוטף של האתרים.